Rozbočovače - Splitters

Pasivní rozbočovače rozbočují signál na několik TV přijímačů dle typu s útlumem 4 – 9 dB. V případě nízké úrovně přijímaných signálů, kdy je třeba zesílit signál před rozbočením, se použijí aktivní rozbočovače. Jedná se o širokopásmové zesilovače a pasivní rozbočovače umístěné v jedné krabičce. Aktivní rozbočovače musí být napájeny ze stabilizovaného zdroje +12V buď napájecí výhybkou po kabelu nebo přímo dvoulinkou do krabičky. Pasivní rozbočovače jsou v jedné větvi průchozí pro napájení. Aktivní rozbočovače nejsou průchozí pro napájení. Pokud chcete objednat aktivní rozbočovač průchozí pro napájení, uveďte si to do dalších požadavků. Za tuto úpravu účtujeme +10,- bez DPH.