č.512
LTE K1-48/-30dB

280Kč s DPH

Popis

LTE K 1 – 48
Dolní propust propouští kanály 1 – 48 tzn. do kmitočtu 694 MHz. Jednodušší typ filtru umožňuje spolehlivě odladit kmitočty LTE od 704 MHz pouze v případě, že je naladěn na nejvyšší propouštěný kanál K47. V případě naladění na kmitočet 694 MHz (K1- 48), je odladění na 704 MHz pouze okolo 10 dB. Pro filtr K1 – 48 je tedy vhodnější použít strmější variantu obj. č. 513. Záleží také na  kmitočtu LTE. Filtr je průchozí pro napájení.
Průchozí útlum: 2 – 3 dB (pro pásmo K 1 – 48)
Rozměr krabičky: 40 x 30 mm