č.513
LTE K1-48/-45dB

380Kč s DPH

Popis

LTE K 1 – 48
Dolní propust propouští kanály 1 – 48 tzn. do kmitočtu 694 MHz. Složitější typ filtru umožňuje spolehlivě odladit kmitočty LTE od 704 MHz s útlumem na tomto kmitočtu okolo 20 dB. Požadovaný jiný rozsah si napiště do “Další požadavky”. Obrázek je pouze ilustrační. Filtr je průchozí pro napájení.
Průchozí útlum: 2 – 3 dB (pro pásmo K 1 – 48)
Rozměr krabičky: 42 x 57 mm