č.513
LTE K1-40/-45dB

380Kč s DPH

Popis

LTE K 1 – 40
Dolní propust propouští kanály 1 – 40 tzn. do kmitočtu 630 MHz. Složitější typ filtru umožňuje spolehlivě odladit kmitočty LTE od 640 MHz s útlumem na tomto kmitočtu okolo 20 dB. Filtr můžete objednat i ve variantě K1-39 (do 622 MHz), K1-45 (do 670 MHz) apod. Požadovaný rozsah si napište do “Další požadavky”. Filtr je průchozí pro napájení.
Průchozí útlum: 2 – 3 dB (pro pásmo např. do K40)
Rozměr krabičky: 42 x 57 mm