č.524
K21-69 (470-862MHz)

230Kč s DPH

Popis

Horní propust UHF
Horní propust propouští pásmo K 21 – 69 (470 – 862 MHz). Potlačuje nežádoucí signály pod provozním pásmem. Není průchozí pro napájení.
Průchozí útlum: 1 dB
Rozměr krabičky: 40 x 30 mm