č.534
K6-69 (174-862MHz)

230Kč s DPH

Popis

Horní propust 
Horní propust propouští pásmo K 6 – 69 (174 – 862 MHz). Potlačuje nežádoucí signály pod provozním pásmem. Není průchozí pro napájení.
Průchozí útlum: 1 dB
Rozměr krabičky: 40 x 30 mm