č.551
Horní propust 48MHz

380Kč s DPH

Popis

Horní propust
Horní propust propouští pásmo 48 – 862 MHz. Potlačuje nežádoucí signály pod provozním pásmem. Průchozí pro napájení.
Průchozí útlum: 2 – 3 dB
Rozměr krabičky: 42 x 57 mm