č.560
Horní propust K23-69 (odladění UFON,CDMA)

320Kč s DPH

Popis

Horní propust 
Horní propust propouští pásmo 486 – 862 MHz. Potlačuje nežádoucí signály (UFON 421,5 MHz, CDMA 464,8 MHz) pod provozním pásmem. Není průchozí pro napájení.
Průchozí útlum: 2 – 3 dB
Rozměr krabičky: 40 x 40 mm